top of page
30(가족탕제일큰방)
25(가족탕제일큰방)
26(가족탕제일큰방)
27(가족탕제일큰방)

키즈스위트룸

가족탕(특대) 객실 

침대 : 킹1+아동더블1 

기본

냉난방시설 1대       Free Wi-Fi

55인치 TV 1대      기본세면용품

때밀이베드              헤어드라이어

각층 전자레인지      냉장고

실내미끄럼틀+트럼플린

bottom of page